استارت‌آپ بموهیل

این استارت‌آپ با باز طراحی و ساخت دستگاه مولد میدان الکتریکی درمان کننده تومور های گلیوبلاستومای مغز به
بیماران مبتلا به این بیماری ارائه خدمت به صورت اجاره دادن دستگاه و ارائه خدمات پیوسته مینماید. مدل خارجی
این دستگاه در حال حاضر دارای مجوز FDA برای درمان تومورهای گلیوبلاستوما است.

شرکت کننده در دوره اعتبارسنجی و بنیان‌گذاری شتابدهنده تهران سایت

سبد خرید