استارت‌آپ پوشش سباح سیستم

این شرکت در حوزه ساخت پوشش های بتنی نانوساختار مهارکننده تبخیر فعالیت می کند.

محصول این شرکت یک پوشش شناور از جنس بتن نانو ساختار که کاهنده تبخیر سطحی آب مخازن و استخرها و هم‌چنین کاربردهای دیگری است که دارای خصوصیاتی هم‌چون دوام و مقاومت و نصب راحت می‌باشد که با حداقل صدمه به محیط زیست می‌تواند جایگزین پوشش‌های مهار تبخیر از جنس پلی‌اتیلن,  PVC و ... شود.

شرکت کننده در دوره اعتبارسنجی و بنیان‌گذاری شتابدهنده تهران سایت

سبد خرید