استارت‌آپ اینتل امیکس

- طراحی کیت و پنل ژنتیکی برای شناسایی نژاد اسبهای ایرانی بر پایه داده‌های توالی‌یابی ژنوم و الگوریتمها و مدلهای آماری دقیق مبتنی بر یادگیری ماشین
- طراحی پنل ژنتیکی برای شناسایی افراد پرخطر در ابتلای به ویروس کوید- 19 و پیش‌بینی شدت بیماری بر پایه داده‌های توالی‌یابی ژنوم و الگوریتمها و مدلهای آماری دقیق مبتنی بر یادگیری ماشین

شرکت کننده در دوره اعتبارسنجی و بنیان‌گذاری شتابدهنده تهران سایت

سبد خرید