مربیان

شتاب دهنده تهران سایت، مربیان مورد نیاز خود را عمدتاً از میان کارآفرینان موفقی که در دوره‌های رشد، شرکت کرده‌اند، انتخاب و آماده می‌کند. این مربیان با داشتن پیشینه فناورانه و تجربه کارآفرینی، توان بالایی در راهنمایی و راهبری شرکت‌های نوپا خواهند داشت. علاوه بر این مربیان که خروجی خود مرکز هستند، دسته‌ای دیگر از کارآفرینانی که در خارج از کشور تجربه کارآفرینی داشته‌اند توسط مرکز جذب و همراه شده‌اند و در حال حاضر در حال مشاوره دادن به شرکت‌های نوپا هستند. این شبکه از مربیان، علاوه بر راهنمایی و پشتییانی، دسترسی مناسبی به بازار و سرمایه خارجی فراهم می‌کنند.

با مربیان ما آشنا شوید

سبد خرید