همکاران استراتژیک

شتابدهنده تهران سایت به منظور دسترسی به تیم‌های فناور با سطح فناوری بالا، با مجموعه‌های مختلفی همکاری استراتژیک و بلند مدت برقرار کرده است که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

  • مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
  • مرکز نوآوری کلیک دانشگاه تهران
  • بنیاد ملی نخبگان
سبد خرید