دوره اعتبارسنجی

دوره اعتبارسنجی در مدت محدود 3 ماه (12 هفته) به استارت‌آپ‌های شرکت کنندگان کمک می‌کند تا قابلیت تبدیل کردن فناوری خود به یک کسب و کار موفق را بررسی نمایند. در پایان این دوره، شرکت کنندگان به یک تصویر روشن از پتانسیل‌های فناوری و بازار خود می‌رسند تا یک تصمیم کلیدی برای ادامه کار و یا کنار گذاشتن آن بگیرند.

برای حضور در این دوره، سطح آمادگی فناوری (TRL) اهمیت اصلی را ندارد، بلکه نوآوری موجود در فناوری و قابلیت مقیاس پذیری آن در اولویت ارزیابی قرار دارد. ​​​​​​​​​​​​​​

در هر هفته، یک روز کامل به بازخورد و بحث به صورت حضوری و آموزش از طریق یادگیری فعال (Active leaning) و یادگیری مشارکتی (Cooperative leaning)، اختصاص دارد و در دیگر روزها، گروه‌های کارآفرین باید با ارتباط با مشتری و یادگیری از آن‌ها، مدل کسب و کار خود را تکمیل و اعتبارسنجی کنند. شرکت کنندگان باید حداقل 3 روز در هفته را برای دنبال کردن این دوره و فعالیت‌های مورد نیاز آن اختصاص بدهند.​​​​​​​

در این مدت، کارآفرینان باید با استفاده از روش‌های آموزش داده شده، مشتریان خود را شناسایی کنند و در یک فرآیند ساختارمند، مشغله‌ها، مشکلات و منافع مشتریان را استخراج و تحلیل کنند، و در کنار آن قابلیت ارائه یک ارزش قابل توجه به مشتریان را بررسی نمایند. این فرآیند ویژگی‌های فناوری‌های سخت را در نظر می‌گیرد و با بهره‌گیری از مربیان متخصص بر روی ارائه راه حل‌های نوآورانه برای مشکلات واقعی تمرکز می‌کند. این دوره به مسائل مختلفی می‌پردازد از جمله: مشکلات واقعی مشتریان، راه حل نوآورانه و فناورانه، ارزش پیشنهادی به مشتریان، شناخت مشتری‌های اولیه، شناخت بازار مناسب برای ورود محصول، طرح کسب و کار، و حداقل محصول قابل ارائه.

با توجه به لزوم بازخورد مؤثر به یافته‌های کارآفرینان در جلسه حضوری و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی با روش یادگیری فعال، تعداد شرکت کنندگان در دوره به حداقل 7 و حداکثر 10 گروه کارآفرینی محدود می‌شود. هر گروه کارآفرینی باید شامل حداقل دو نفر باشد. به منظور دسترسی به محتوای آموزشی گسترده‌‌تر، استفاده از مربیان خارجی و همچنین تغییر نگاه از فروش محصول در بازار داخل به بازارهای جهانی، فایل‌های ارائه در این دوره به زبان انگلیسی می‌باشد.